Đồng hồ

ĐỂ LÀM ĐỒNG HỒ CẦN PHẢI CÓ NHỮNG NGUYÊN TỐ NGŨ HÀNH NÀO?

ĐỂ LÀM ĐỒNG HỒ CẦN PHẢI CÓ NHỮNG NGUYÊN TỐ NGŨ HÀNH NÀO? Trong quan niệm phương đông vạn vật đều sinh từ năm nguyên tố cơ bản trong ngũ hành vậy bạn đã bao giờ nghi vấn 1 cái đồng hồ được khiến cho ra từ các nguyên tố ngũ hành nào? Hãy cộng phân tách mua xem để làm đồng hồ chúng ta cần tới những yếu tố nào nhé. ĐỂ LÀM ĐỒNG HỒ CẦN PHẢI CÓ NHỮNG NGUYÊN TỐ…

Continue Reading