Công nghệ số

Rodolfo Porras nhận vào thứ ba III quốc gia ola chat

nhà văn Venezuela đã nhận được giải Mẹo công việc của mình của Iceberg / Các hoạt động đã được tổ chức tại các địa phương Techo de la Ballena, tọa lạc tại khu vực lịch sử của thủ đô Venezuela http://olachat.org/ Caracas, ngày 27 tháng 1 năm 2016 .- Thị trưởng thành phố Caracas, Jorge…

Continue Reading