Sổ tay văn hóa

Phát biểu hôm thứ năm trum ban ca

Phát biểu hôm thứ năm, Thủ tướng và các trum ban ca Phó Thủ tướng cảnh báo chống lại một kịch bản mà độc lập giữ cán cân quyền lực. Phó Thủ tướng Joan Burton, người cũng trum ban ca là lãnh đạo đảng Lao động, cho biết một sự thay đổi nhỏ trong mô…

Continue Reading