Tổng hợp tin tức, sự kiện

Ảnh kỷ yếu với đồng phục các con thú gây sự thú vị cho người xem

–           Thật à? Cậu sống bằng gì? –           Có người bao! – Tiết Hạnh thản nhiôn đáp – Nghề của tớ độc hại lắm. Tiền bổi dưỡng không bõ. –           Cậu vừa nói “có người bao” ỉà thế nào Chụp ảnh sản phẩm  ?… Cậu đã có… anh rồi đấy à? r Cậu nghĩ rằng…

Continue Reading